Sammenligning av kostnader til ettrørsgrøfter

 mm
 mm
 mm
 m/m
 kroner/m³
 kroner/m³
tversnitt_1
tversnitt_3
tversnitt_2


Betongrør alternativ 1 Betongrør alternativ 2 Korrugerte plastrør
Innvendig diameter (mm)
Utvendig rørdiameter (mm)
Grøftebredde (m)
Areal rørtverrsnitt (m²)
Rørpris (meter)
Tilbakefylt omfyllingsmasser pukk (m³) - -
Tilbakefylt omfyllingsmasser maskinkult (m³) - -
Tilbakefylt omfyllingsmasser gjenbruk (m³) -
Transport omfyllingsmasser (kroner/m³)
-
Bortkjøring av masser (kroner/m³)
-
Pris sortering av masser (kroner/m³)
-

Pris per meter grøft (kroner)

Forutsetninger:
Fundamentet er ikke med i beregningen